Personas dati

Mūsu politika
Mēs rūpējamies par konfidencialitāti

Mēs rūpējamies par konfidencialitāti

Bisnode konfidencialitātes politika - Klientu interešu un konfidencialitātes līdzsvars

Bisnode turpinās savos pakalpojumos,tajā skaitā arī mājas lapā, iekļaut publiskus datus no parādu piedziņas uzņēmumiem, saskaņā ar Likumu par personas datu aizsardzību un Datu aizsardzības inspekcijas norādījumiem.

Datu vākšana un avoti

Bisnode apkopo datus no dažādiem publiskiem avotiem, piemēram, Uzņēmumu Reģistra, Valsts Ieņēmu Dienesta, Statistikas  un Muitas pārvaldes, Latvijas Vēstneša paziņojumiem, lielākiem parādu piedziņas uzņēmumiem un citiem publiskajiem avotiem, kā arī atjaunina šos datus pēc iespējas biežāk. Bisnode darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka dati ir atjauninati un precīzi un pēc iespējas ātrāk uzlabo informācijas precizitāti.

Delikāti personas dati

Bisnode neatklāj sensitīvu personas informāciju neizmanto šādus datus savā datu bāzēs.

Personas datu apstrādes pamats

Bisnode apstrādā personas datus saskaņā ar Direktīvas 95/46 / EK 7. panta “f” apakšpunktu. 7. panta “f” apakšpunktā ir ietverts personas datu apstrādes juridiskais pamats, kas ļauj apstrādāt personas datus bez datu subjekta piekrišanas, ja apstrāde ir vajadzīga personas datu apstrādātāja vai trešās personas likumīgām interesēm vai trešajai personai, kas saņem datus, ja vien aizsargātās datu subjekta pamattiesības un brīvības neaizliedz šādas intereses. Saistītas intereses. 

Likumīgā interese

Bisnode apstrādā personisko informāciju savām klientu leģitīmām interesēm. Leģitīma  interese ir skaidra priekšrocību noteikšana konkrētai kompānijai vai sabiedrībai kopumā, kas izriet no personas datu apstrādes likumīgā veidā. Tās mērķis ir nodrošināt kontrolierim elastību, ja datu subjektiem netiek nodarīts nepieļaujams kaitējums. Bisnode mērķis ir nodrošināt caurredzamību, uzticēšanos un juridisko noteiktību darījumu cilvēkiem, izmantojot iespēju izpētīt uzņēmējdarbības biznesa partnera vēsturi un aktuālos datus biznesa nolūkos, kā arī kompāniju, kas ir saistītas ar valdes locekli, pay-as-you-go darbību. Bisnode neapstrādā valdes, padomes locekļa un īpašnieku personisko informāciju.
Bisnode darbības plašākais mērķis ir nodrošināt komerciālu apgrozījuma aizsardzību, kas ir svarīga vērtība Latvijas juridiskajā un ekonomiskajā jomā. Visa informācija par oficiālo personu uzņēmējdarbību ir publiski pieejama jebkurai personai, bet Bisnode apkopo šādus datus, lai uzņēmumi varētu atrast attiecīgo informāciju vienuviet. Tādējādi datu subjekta pamattiesības un brīvība nav pārmērīga, un Bisnode ir ņēmusi vērā datu subjektu un pamattiesību un brīvību intereses, pamatojoties uz likumīgām interesēm iegūt un publicēt datus, un ir apsvērusi iespejamo saturu un apjomu šo pamattiesību un brīvību pārkāpšai Bisnode personas datu apstrādē.