Rīcības kodekss

Piegādātāji
Rīcības kodekss attiecas uz visām mūsu biznesa attiecībām

Rīcības kodekss attiecas uz visām mūsu biznesa attiecībām

Bisnode Tirdzniecības pārstāvju rīcības kodeksā ir iekļauti visi uzņēmuma partneri, kas Bisnode piegādā preces un sniedz pakalpojumus, ieskaitot apakšuzņēmējus, un tas ir daļa no visiem līgumiem un piekrišanām. Divu posmu iepirkumu modelis “Procurement and Renegotiation” tiek attiecinātas uz:

  • Šis rīcības kodekss jāparaksta par katru līgumu, kas pārsniedz 100 000 EUR. Jāparedz arī dokumentācija par ietekmi uz vidi un sociālajiem apstākļiem, tostarp rīcības plāniem un uzlabojumu mērķiem.
  • Attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība ir EUR 50 000 vai vairāk, būtu jāapsver saruna ar uzņēmuma partneriem par to ilgtspējīgu darbību un rīcības kodeksa prasību izpildi. Dokumentācijai par ietekmi uz vidi un sociālajiem apstākļiem, tostarp rīcības plāniem un korekcijas mērķiem, jābūt gataviem iesniegšanai pēc pieprasījuma.
  • Bisnode ir iecēluši personu, kas atbild par ilgtspējības jautājumiem, ar kuru var sazināties, ja kādam darbiniekam, partnerim, piegādātājam vai apakšuzņēmējam ir aizdomas par jebkura likuma, noteikuma vai šī rīcības kodeksa pārkāpumu. Šādu paziņojumu aizsargā likums, kas aizsargā paziņojuma sniedzēju, kas nozīmē, ka persona, kas sniedz informāciju, ir aizsargāta pret naidīgiem aktiem, un tai ir tiesības palikt anonīmai.
  • Ja Bisnode konstatē jebkādas novirzes no šī Rīcības kodeksa noteikumiem, un, ja korekcijas netiek veiktas noteiktajā termiņā, Bisnode ir tiesīgs izbeigt sadarbību.